Cursos

Curs de 10 dies

El curs de 10 dies és una introducció a la Meditació Vipassana en el qual s'ensenya la tècnica, pas a pas cada dia. El curs comença després d'un període d'inscripció i orientació de 14 h a 16 h, seguit de deu dies de meditació, i acaba el matí del dia 11 a les 7:30 h. Els participants es comprometen amb el Codi de disciplina prescrit, aprenen els fonaments del mètode, i practiquen suficientment per experimentar els seus resultats beneficiosos.

Si et sents preparat per a això, pots inscriure't a un curs clicant al Calendari

Cursos d'Anāpana per a infants i adolescents

S'ofereixen a nens amb edats compreses entre 8 i 12 anys i a joves (entre 13 i 18 anys) que vulguin aprendre a meditar. En aquests cursos s'ensenya la meditació Anāpana (consciència de la respiració) en sessions curtes de 30 minuts, que s'alternen amb períodes de descans en els quals es realitzen activitats lúdiques. En començar el curs es demana als joves que es comprometin amb cinc preceptes, que són normes de conducta bàsiques.

No cal que els seus pares o custodis siguin meditadors. Pots veure més informació a la Web internacional de cursos per a infants i adolescents.

Cursos a Europa i al món

Arreu del món es realitzen cursos de Vipassana, tal com l'ensenya S.N. Goenka. Pots consultar el Calendari dels cursos a Europa i al món.

Finançament

Totes les despeses dels cursos i centres es sufraguen amb donacions de persones que, havent completat un curs, han experimentat els beneficis de la Vipassana i desitgen també donar a uns altres l'oportunitat de beneficiar-se.

Així mateix, totes les persones que col·laboren amb la Fundació i aporten el seu treball, ho fan de forma voluntària i no reben cap tipus de retribució monetària. Això inclou tant a professors, com a la resta de persones que atenen directament el curs, que mantenen i cuiden el centre, o que fan qualsevol altre tipus de gestió.

Un cop finalitzat un curs de 10 dies, pots accedir als cursos per a estudiants antics. Si com a estudiant antic vols fer una donació, pots accedir a tota la informació que necessites a la pàgina d'estudiants antics.